Các công trình thi công DÁT VÀNG năm 2016

  Ngày đăng bài: 15 Tháng Mười Hai, 2016

  Lượt xem: 4057

  Tác giả: admin

Tổng hợp các công trình mà nghệ nhân dát vàng “Hiệp” đã thi công trong năm 2016 tại các tỉnh.

Ô sao thơ dát vàng 24k vừa làm xong để khánh thành nhà thờ
Ô sao thơ dát vàng 24k vừa làm xong để khánh thành nhà thờ
Tranh lý ngư vọng nguyệt
Tranh lý ngư vọng nguyệt
Tượng phật bồ tát vàng 24k
Tượng phật bồ tát vàng 24k
Phật hoàng trần nhân tông dát vàng 9999
Phật hoàng trần nhân tông dát vàng 9999
Phật hoàng trần nhân tông dát vàng 9999 làm xong trong 5 ngày
Phật hoàng trần nhân tông dát vàng 9999 làm xong trong 5 ngày
Ngai thờ thành hoàng làng ngọc,xã lạc đạo,văn lâm đã khánh thành hai tháng trước dát vàng 24k
Ngai thờ thành hoàng làng ngọc,xã lạc đạo,văn lâm đã khánh thành hai tháng trước dát vàng 24k
Bàn thờ
Bàn thờ
Tượng bác,trống đồng làm tại Quế Võ Bắc Ninh vàng 24k
Tượng bác,trống đồng làm tại Quế Võ Bắc Ninh vàng 24k
Tranh áng mây vàng 24k tại đình thờ thành hoàng làng
Tranh áng mây vàng 24k tại đình thờ thành hoàng làng
Hoành phi làm xong hai hôm ở đồng kỵ
Hoành phi làm xong hai hôm ở đồng kỵ
Tổng thể nhà thờ ở hưng yên
Tổng thể nhà thờ ở hưng yên

  Ngày đăng bài: 15 Tháng Mười Hai, 2016

  Lượt xem: 4058

  Tác giả: admin

Tag:

Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X